Mengejar Kebahagiaan Hakiki

Siapa insan di muka bumi yang tidak menginginkan kebahagiaan. Dari profesi yang tergolong terpandang hingga profesi yang tergolong rendah dalam pandangan manusia, semua insan mengejar kebahagiaan. Atas alasan kebahagiaanlah manusia seringkali melakukan segala daya upaya baik halal maupun haram demi meraihnya. Pemahaman kebanyakan manusia tentang kebahagiaan yang seringkali terbatas hanya pada materi telah membuat manusia… Read More Mengejar Kebahagiaan Hakiki

Kebahagiaan dan Kesukacitaan Kaum Muslimin Terhadap Bulan Ramadan

Sejak dahulu kaum muslimin menyambut bulan Ramadan dengan suka cita dan memberikan perhatian yang sangat besar padanya serta mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam memasuki permulaan bulan dengan kebahagiaan mengingat keutamaannya. Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Nabi saw. dahulu selalu berdoa untuk sampai pada bulan Ramadan….. ketika memasuki bulan Rajab, beliau saw. berdoa: “Ya Allah berkatilah kami… Read More Kebahagiaan dan Kesukacitaan Kaum Muslimin Terhadap Bulan Ramadan

Kesalahan adalah Tabiat Manusia

Manusia telah ditakdirkan sebagai makhluk yang dapat berbuat kesalahan meskipun insan manusia tidak menghendakinya. Tidak seorang manusia pun yang terlepas dari kesalahan kecuali para Nabi dan Rasul a.s. yang dipelihara dan dicegah dari berbuat kesalahan. Jikalau ada insan manusia yang dapat terbebas dari kesalahan maka tentulah para sahabat ra. adalah orang-orang yang paling utama untuk… Read More Kesalahan adalah Tabiat Manusia

Menangislah atas segala dosa-dosamu

Jikalau jiwa insani hendak merenungi apa yang ada padanya, kemudian mengingat apa kebaikan yang diperolehnya dan keburukan yang akan dituntut atas dirinya, tentulah ia akan bersedih hati. Tidakkah patut bersedih hati insan yang sudah berbuat begitu banyak kesalahan? Siang harinya dipenuhi dengan maksiat sehingga banyaklah ia merugi dalam hidupnya, malam harinya dipenuhi pula dengan kesalahan… Read More Menangislah atas segala dosa-dosamu

Mencari ‘Hidup’ dalam Kehidupan

Sungguh amat berbahagialah seorang yang memanfaatkan kehidupannya yang singkat dengan segala amal soleh dan mempersiapkan diri menghadapi perhitungan (hisab) yang seksama di Akhirat nanti. Bersegeralah sebelum sirnanya kekuatan serta sebelum kesempatan dari-Nya telah pergi. Rasulullah saw. bersabda: [Bersegeralah beramal sholeh sebelum datangnya tujuh perkara kepada kalian. apakah kalian menunggu sampai kalian menjadi orang miskin dan… Read More Mencari ‘Hidup’ dalam Kehidupan

Mutiara Iman

  “Pertanda Bergantungnya seorang hamba kepada amalnya adalah kurangnya pengharapan ketika tergelincir” Janganlah seorang hamba itu, dalam perjalanannya mencari ridho Allah dan balasan-Nya, bergantung pada amal perbuatannya yang sesungguhnya diperbuatnya karena taufiq dan hidayah Allah sendiri, seperti sholat, shoum, shodaqah, maupun kebajikan-kebajikan lainnya, melainkan hendaklah ia menyandarkan diri pada keutamaan dan kemurahan-Nya. Bukankah Rasulullah saw.… Read More Mutiara Iman