Mengejar Kebahagiaan Hakiki

Siapa insan di muka bumi yang tidak menginginkan kebahagiaan. Dari profesi yang tergolong terpandang hingga profesi yang tergolong rendah dalam pandangan manusia, semua insan mengejar kebahagiaan. Atas alasan kebahagiaanlah manusia seringkali melakukan segala daya upaya baik halal maupun haram demi meraihnya. Pemahaman kebanyakan manusia tentang kebahagiaan yang seringkali terbatas hanya pada materi telah membuat manusia terkadang salah langkah dan bahkan terjerumus pada kenistaan hidup karena menggunakan cara-cara yang tidak syar’i dalam mengejarnya.   Hal pertama…

"Mengejar Kebahagiaan Hakiki"

Kebahagiaan dan Kesukacitaan Kaum Muslimin Terhadap Bulan Ramadan

Sejak dahulu kaum muslimin menyambut bulan Ramadan dengan suka cita dan memberikan perhatian yang sangat besar padanya serta mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam memasuki permulaan bulan dengan kebahagiaan mengingat keutamaannya. Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Nabi saw. dahulu selalu berdoa untuk sampai pada bulan Ramadan….. ketika memasuki bulan Rajab, beliau saw. berdoa: “Ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya’ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan.”   Kaum muslimin dahulu pun selalu menyambutnya dengan ungkapan…

"Kebahagiaan dan Kesukacitaan Kaum Muslimin Terhadap Bulan Ramadan"

Kesalahan adalah Tabiat Manusia

Manusia telah ditakdirkan sebagai makhluk yang dapat berbuat kesalahan meskipun insan manusia tidak menghendakinya. Tidak seorang manusia pun yang terlepas dari kesalahan kecuali para Nabi dan Rasul a.s. yang dipelihara dan dicegah dari berbuat kesalahan. Jikalau ada insan manusia yang dapat terbebas dari kesalahan maka tentulah para sahabat ra. adalah orang-orang yang paling utama untuk terbebas dari kesalahan. Ibnul Qoyyim ra. berkata: Bagaimana mungkin terbebas dari kesalahan sesuatu yang cenderung zalim dan bodoh? Akan tetapi…

"Kesalahan adalah Tabiat Manusia"

Bunga Akhlaq Nabi Muhammad saw (1)

Nabi Muhammad saw merupakan salah satu tanda dari kebesaran Allah swt., dan merupakan suatu keajaiban di alam semesta, ia adalah nabi yang penuh dengan belas kasih, dan ia bagaikan sebuah karunia bagi ummat manusia, yang memiliki akhlak yang begitu tinggi dan mulia, dan sesungguhnya Allah swt. telah bersaksi atas keagungan akhlaknya saw.: “Kamu sungguh berada diatas akhlaq yang agung”, marilah kita belajar akhlaq Nabi saw dan berupaya menirunya dalam semua urusan hidup kita. Mungkin adalah…

"Bunga Akhlaq Nabi Muhammad saw (1)"

Menangislah atas segala dosa-dosamu

Jikalau jiwa insani hendak merenungi apa yang ada padanya, kemudian mengingat apa kebaikan yang diperolehnya dan keburukan yang akan dituntut atas dirinya, tentulah ia akan bersedih hati. Tidakkah patut bersedih hati insan yang sudah berbuat begitu banyak kesalahan? Siang harinya dipenuhi dengan maksiat sehingga banyaklah ia merugi dalam hidupnya, malam harinya dipenuhi pula dengan kesalahan sehingga semakin ringanlah timbangan amalnya sementara kematian yang begitu menyakitkan senantiasa mengikuti kehidupannya untuk menyudahinya. روى ابن عمر رضي الله…

"Menangislah atas segala dosa-dosamu"

Mencari ‘Hidup’ dalam Kehidupan

Sungguh amat berbahagialah seorang yang memanfaatkan kehidupannya yang singkat dengan segala amal soleh dan mempersiapkan diri menghadapi perhitungan (hisab) yang seksama di Akhirat nanti. Bersegeralah sebelum sirnanya kekuatan serta sebelum kesempatan dari-Nya telah pergi. Rasulullah saw. bersabda: [Bersegeralah beramal sholeh sebelum datangnya tujuh perkara kepada kalian. apakah kalian menunggu sampai kalian menjadi orang miskin dan kemudian menjadi lupa, ataukah kaya yang menutup hati kalian sehingga kalian melampaui batas, ataukah sakit yang merusak, ataukah kematian datang,  atau…

"Mencari ‘Hidup’ dalam Kehidupan"

Mutiara Iman

  “Pertanda Bergantungnya seorang hamba kepada amalnya adalah kurangnya pengharapan ketika tergelincir” Janganlah seorang hamba itu, dalam perjalanannya mencari ridho Allah dan balasan-Nya, bergantung pada amal perbuatannya yang sesungguhnya diperbuatnya karena taufiq dan hidayah Allah sendiri, seperti sholat, shoum, shodaqah, maupun kebajikan-kebajikan lainnya, melainkan hendaklah ia menyandarkan diri pada keutamaan dan kemurahan-Nya. Bukankah Rasulullah saw. Telah bersabda: ((لن يدخل أحدكم الجنة عملُه))، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ ((ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته))…

"Mutiara Iman"