Kesalahan adalah Tabiat Manusia

Manusia telah ditakdirkan sebagai makhluk yang dapat berbuat kesalahan meskipun insan manusia tidak menghendakinya. Tidak seorang manusia pun yang terlepas dari kesalahan kecuali para Nabi dan Rasul a.s. yang dipelihara dan dicegah dari berbuat kesalahan. Jikalau ada insan manusia yang dapat terbebas dari kesalahan maka tentulah para sahabat ra. adalah orang-orang yang paling utama untuk terbebas dari kesalahan. Ibnul Qoyyim ra. berkata: Bagaimana mungkin terbebas dari kesalahan sesuatu yang cenderung zalim dan bodoh? Akan tetapi…

"Kesalahan adalah Tabiat Manusia"

Menangislah atas segala dosa-dosamu

Jikalau jiwa insani hendak merenungi apa yang ada padanya, kemudian mengingat apa kebaikan yang diperolehnya dan keburukan yang akan dituntut atas dirinya, tentulah ia akan bersedih hati. Tidakkah patut bersedih hati insan yang sudah berbuat begitu banyak kesalahan? Siang harinya dipenuhi dengan maksiat sehingga banyaklah ia merugi dalam hidupnya, malam harinya dipenuhi pula dengan kesalahan sehingga semakin ringanlah timbangan amalnya sementara kematian yang begitu menyakitkan senantiasa mengikuti kehidupannya untuk menyudahinya. روى ابن عمر رضي الله…

"Menangislah atas segala dosa-dosamu"